سفارش ویو اینستاگرام

سفارش ویو اینستاگرام

ویو واقعی و imperssion

این سرویس همانطور که از اسمش پیداست افرادی واقعی پست های شما را میبینند. سرعت ارسال بالا و کیفیت فوق العاده می باشد. این سرویس به ویو explore نیز مشهور است. زیرا گاهی باعث به اکسپلور رفتن شما می شود. اگر کیفیت، بازدید ایرانی و حرفه ای و رشد پیج برایتان مهم است می توانید از این سرویس استفاده نمایید.

ویو ارزان

ویو ارزان همانند ویو واقعی سرعت ارسال مناسبی دارد. اما کیفیت همانند آن نیست. از این رو بازدید های فیک و غیر واقعی برای پست شما ارسال می شود. اگر کیفیت و نحوه ی بازدید ها برای شما مهم نیست می توانید از این سرویس استفاده نمایید.

ویو فوق ارزان

این سرویس همانند ویو فیک، بازدید های غیر واقعی را برای شما ارسال می کند. با این تفاوت که سرعت ارسال آن بین 12 تا 24 ساعت می باشد. اگر سرعت ارسال، کیفیت و عدم رشد پیج برایتان مهم نیست می توانید از این سرویس استفاده نمایید.

بازدید IGTV

به ویدئو های بالا 1 دقیقه igtv گفته می شود. این سرویس تماما افراد واقعی پست شما را مشاهده خواهند کرد. از این رو کیفیت مثال زدنی را در خود دارا می باشد. اگر پست های بیش از یک دقیقه گذاشته اید می توانید از این سرویس استفاده نمایید. سرعت، کیفیت و رشد پیج در این سرویس مهم است.

فهرست