سفارش لایک اینستاگرام

سفارش لایک اینستاگرام

لایک ایرانی واقعی و فعال چه ویژگی هایی دارد؟

سرعت ارسال در این پکیج ها بالا بوده و چند دقیقه بعد از سفارش، لایک ها شروع به ارسال می کنند. تمام لایک های ارسالی از این سرویس واقعی و فعال هستند. همچنین تاثیر مثبتی را در پیج شما خواهند گذاشت. اگر به دنبال کیفیت و سرعت ارسال بالا هستید، می توانید از این سرویس استفاده نمایید.

لایک ساده چه ویژگی هایی دارد؟

این سرویس هم فیک می باشند و هم ریزش زیادی را دارا می باشند. اگر کیفیت، ریزش و فیک بودن برای شما مهم نیست می توانید از این سرویس استفاده کنید. سرعت ارسال این سرویس متوسط است و بین 1 دقیقه الی 24 ساعت استارت سفارش طول خواهد کشید. ریزش این سرویس هم شاید بعد از 2 روز یا 6 ماه طول بکشد. از این رو درباره ریزش این سرویس به شما خدماتی ارائه نخواهیم داد.

لایک ایرانی کیفیت خوب چه ویژگی هایی دارد؟

سرعت ارسال در این پکیج ها متوسط است. همچنین تمامی لایک های ارسالی از این پکیج مخلوطی از لایک فیک و واقعی می باشند. استارت سفارش نیز بین چند دقیقه الی 24 ساعت می باشد.

لایک ایرانی کیفیت متوسط چه ویژگی هایی دارد؟

سرعت ارسال در این پکیج ها متوسط است. همچنین تمامی لایک های ارسالی از این پکیج فیک اما با کیفیت بالا است. استارت سفارش نیز بین چند دقیقه الی 24 ساعت می باشد.

فهرست